Beste mensen,

Onze Stichting heeft net als elke club momenteel te maken met het Covid-19 virus en dat maakt dat wij momenteel geen nieuwe- en herhalingscursussen geven. Het probleem waar we mee te maken hebben is dat de groepjes maar heel klein mogen zijn, de hygiëne moeten we kunnen waarborgen, ieder moet een eigen pop hebben om op te oefenen en de ruimte moet voldoende groot zijn om 1½ mtr. afstand te houden. Als Stichting hebben we wel poppen en torso’s om op te oefenen, maar niet genoeg om aan de geldende eisen te voldoen. De aanschaf is zeer prijzig en daarnaast kunnen we de afstand onvoldoende garanderen.

We hebben aan het begin van de pandemie onze cursisten aangeschreven en medegedeeld dat november een nieuwe peildatum zou zijn, maar inmiddels weten we dat we nog niet veel meer kunnen dan een half jaar geleden. Wij hopen dat onze cursisten het geduld nog kunnen opbrengen en hopen toch het volgend voorjaar wel weer te kunnen starten.

Weet wel, als je hulp wordt ingeroepen via HartslagNu, dat je gewoon kunt gaan. Via je mobiel wordt je door de meldkamer geholpen als je het even niet meer zo goed weet, dus daar verandert niets aan. Dit netwerk van burgerhulpverleners blijft enorm belangrijk! Blijf alert!

Wij wensen u/jullie allemaal veel geduld, sterkte, gezondheid en een goed 2021. We hopen u/jullie dan weer te kunnen ontmoeten.

Namens de Stichting Reanimatie Altena

Ria van der Linden-Verhoeven

Welkom op de site van Stichting Reanimatie ALTENA
Wij verzorgen reanimatie onderwijs op een laagdrempelige manier.
Hierbij maken wij gebruik van NRR gecertificeerde instructeurs, met een achtergrond in de gezondheidszorg.

Door hun persoonlijke en professionele ervaringen weten zij hoe belangrijk goede hulpverlening is bij een reanimatie, met name door vrijwillige burgerparticipatie.

De eerste 6 minuten na een hartstilstand zijn namelijk cruciaal. In die 6 minuten moet worden gestart met de reanimatie. Omdat hulpdiensten een aanrijtijd hebben, zijn burgerhulpverleners hierin van levensbelang!

Ons uitgangspunt is om reanimatieonderwijs voor iedereen toegankelijk te maken, want hoe meer mensen kunnen reanimeren, hoe meer levens gered kunnen worden. Wij zijn geen commerciële organisatie en daarom kunnen we de kosten zo laag mogelijk houden.

Cursus aanbod:
Wij verzorgen de cursussen BLS (basis reanimatie) in combinatie met AED training.
Ook verzorgen wij een cursus baby en kinder reanimatie incl. AED

Bekijk voor meer informatie ons cursusaanbod.